بایگانی برچسب: s

همدستی شکاکیت و آنارشیسم

تله چن به نقل از محمدمهدی اردبیلی-همدستی شکاکیت و آنارشیسم:

– شکاکیت و آنارشیسم از یک حیث به هم شبیه‌اند. یکی به دنبال ویرانی ساختارهای اندیشه است و دیگری به دنبال ویرانی ساختارهای قدرت. هر دو بصیرت‌های بسیار درخشانی را به تمدن بشری افزوده‌اند: یکی نقدهای چندلایه و عمیق درباب شناخت و علم انسانی و دیگری کنش‌ها و نقدهای ویرانگر علیه نهادهای مستقر. هر دو می‌کوشند تا خود را از هر آنچه ایجابی است مبرا سازند، هر دو موضعی مطلقاً نفی‌کننده اتخاذ می‌کنند. اما هر دو علی‌رغم این موضع نفی‌کننده ناخواسته به نوعی ایجابِ غیرانتقادی راه می‌برند. ادامه خواندن همدستی شکاکیت و آنارشیسم