بایگانی برچسب: s

حرف مفت

تله چن به نقل از صدیق قطبی-حرف مفت:

دوست می‌دارم من این نالیدن دلسوز را
تا به هر نوعی که باشد بگذرانم روز را

سعدی

تلقی من این است که قراردادن قواعد سفت و سخت برای گفتار و «حرف مفت» شمردن گفته‌هایی که مرزهای قراردادی ما را نادیده می‌گیرند، ناکارآمد است. ادامه خواندن حرف مفت