بایگانی برچسب: s

تجربه عرفانی یا اختلال روانی ؟

تله چن به نقل از ایرج شهبازی-تجربه عرفانی یا اختلال روانی:

پاره‌ای همانندی‌ها میان عارفان و بیماران روانی وجود دارد و برخی از حالاتی که عارفان تجربه می‌کنند، در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی ، یا اختلال دوقطبی ، یا شخصیت مرزی و نظایر آنها نیز دیده می‌شود. مبتلایان به چنین اختلالاتی ممکن است صداهایی بشنوند ، یا چیزهایی ببینند ، یا دریافت‌های شهودیی داشته باشند شبیه آنچه که در عارفان می‌بینیم. ادامه خواندن تجربه عرفانی یا اختلال روانی ؟