بایگانی برچسب: s

اتحادیه ابلهان

گزیده ای از کتاب “اتحادیه ابلهان” اثر جان کندی تول

بالاخره روزی دنیا مرا به عذری مضحک دستگیر خواهد کرد. در انتظار روزی نشسته‌ام که مرا کشان‌کشان به سیاهچالی با تهویه‌ی مطبوع ببرند تا زیر نور لامپ‌های فلورسنت و سقف‌های عایق صدا، تاوان تمسخر تمام ارزش‌هایی را بدهم که سال‌ها در قلب‌های کوچک لاستیکی‌شان عزیز داشته‌اند. ادامه خواندن اتحادیه ابلهان