بایگانی برچسب: s

مراتب و معیارها

مراتب و معیارهای انسانی را به کناری نِه
آن سیم شرافت و انسانیت را از لحن بینداز
و گوش فرادار که چه اصوات ناموزونی خواهی شنید
در این حال، هر چیز خود را در قدرت خلاصه می کند
و قدرت به اراده بدل می شود
و اراده به اشتها و شهوتِ بی انتها میل می کند
و شهوت گرگی است جهانگیر که وقتی
چنین مجهز به دو سلاح قدرت و اراده گردید
بی گمان جهان را لقمۀ خود می کند
و آنگاه خود را نیز فرو می بلعد.

ویلیام شکسپیر ادامه خواندن مراتب و معیارها

وظیفه روزانه

هر بامداد که از خواب برخاستی خدا را سپاس گوی
که در آن روز تو را کاری هست که،
مطلوب یا نامطلوب، باید آن را انجام دهی
و چون کاری است واجب،
واجب است که بهترین تلاش خود را در انجام آن صرف کنی. ادامه خواندن وظیفه روزانه

گاهی برای انداختن یک درخت باید صد ضربه تبر بزنید

گاهی برای انداختن یک درخت باید صد ضربه تبر بزنید.
از این صد ضربه، نود و نه ضربه اول کارش این است که شرایط را برای ضربه صدم آماده کند.
اینکه درخت در طول نود و نه ضربه سر جایش است، دلیل بیهودگی آن ضربات نیست، دلیل دلسردی نیست، دلیل ناامیدی نیست. ادامه خواندن گاهی برای انداختن یک درخت باید صد ضربه تبر بزنید

قدرت اراده

گزیده ای ار کتاب “قدرت اراده” اثر پل کلمان ژاگو

هر تعجب، هر گفته و هر حرکت خویشتن‌ دارانه بر ذخیره عصبی شما می‌افزاید.
نیرو‌های روانی و ذهنی خود را با گفتگو درباره چیزهای خرد و بی اهمیت، با تفسیرهایی درباره رویدادهای روزانه، با ارزیابی مردم عبوری یا اعمالی که در آنها حضور داشته‌اید متفرق و پریشان نکنید.

واحد مطالعات و پژوهش های فرهنگی و هنری تله چن

نشانه های حساسیت به انرژی

هر روزه افراد بیشتری متوجه می شوند که در گروه انسان های با حساسیت بالا قرار گرفته اند، حساسیت به انرژی و احساسات ساطع شده از محیط پیرامون خود. این خصلت را در انگلیسی empathy می نامند که در فارسی به کلمه “همدل” ترجمه شده است ولی معنای دقیق آن فردی ست که با حساسیت بالا قادر به درک وضعیت ذهنی و احساسی اطرافیان خود بوده و از هوش اجتماعی بالایی برخوردار است و معمولا در کمک کردن به دیگران پیشرو می باشد. ادامه خواندن نشانه های حساسیت به انرژی