بایگانی برچسب: s

آهنگ ، تنفر و عشق!

نوع آهنگ هایی که گوش میدیم، نقش زیادی در حالات و نوع ارتباط ما با دیگران داره… بعضی آهنگ ها، تنفر را زیاد می کند و بعضی آهنگ ها عشق را… قبل از گوش دادن آهنگ ها به ظرفیت خودتون توجه کنید…

آهنگ ، تنفر و عشق! – عصر سکوت