بایگانی برچسب: s

حذف ارزهای رمزپایه از تبلیغات گوگل

گوگل قصد دارد از ماه ژوئن آتی، تبلیغات گوگل مربوط به ارزهای رمزپایه را از شبکه تبلیغاتی خود حذف کند.

این تغییر سیاست یکی از پیامدهای موشکافی دقیق ارزهای رمزپایه است.