بایگانی برچسب: s

نفس و جاودانگی در اندیشه ی ارسطو

تله چن به نقل از ایمان مطلق:

یکی از بزرگترین متفکران یونانی که از شاگردان افلاطون بود همانا (معلم اول) ارسطوست؛ بیگمان وی را باید یکی از بزرگترین فلاسفه ای که عالم به خود دیده است دانست. ادامه خواندن نفس و جاودانگی در اندیشه ی ارسطو