بایگانی برچسب: s

عشق و عقل

عشق و عقلدر این وادی، کفر و ایمان صوری و شک و یقین وهمی، که عین یکدیگرند، جمله می سوزد و عقل عافیت اندیشِ مصلحت بین چون دود پیش آتش عشق محو می شود. یا به تعبیر دیگر عقل در آتش طلب به عشق بدل می شود و چون طلای مذاب سوزان و درخشان و خندان و گریان و گران سنگ از کوره بیرون می آید و همان خرد که به تعبیر حافظ قید مجانین عشق می فرمود، به بوی سنبل زلف معشوق مطلق مست و دیوانه می شود.
عشق همان عقل است که از مضیق جهات درگذشته و از جهان «سو» به جهان «بی سو» راه یافته است، همان عصای موسی است که در آغاز تکیه گاه بود و کارهای گوناگون از ریختن برگ بر گوسفندان و تنظیم امور زندگانی و غور و تفکر و استدلال و جاه و چاره و عاقبت اندیشی از وی بر می آمد اما وقتی موسی آن را به فرمان الهی بیانداخت بناگاه اژدهایی شد که موسی را به هراس انداخت. این اژدهای عشق است که ناگاه از چوب خشک و غیر قابل انعطاف عقل بیرون می آید و فرعون نفس را با همۀ مارها و افعیهای دروغین فرو می بلعد.

برگرفته از کتاب «مقالات»
به قلم حسین الهی قمشه ای

واحد مطالعات و پژوهش های معرفتی تله چن

رنج حیوانات و گیاه خواری

تله چن به نقل از بهنام خداپناه-رنج حیوانات و گیاه خواری:

گیاهخواری یه مثابۀ عکس العملی منفی نسبت به وضعِ موجود

در جایی از قول دوستی شنیدم که میگفت گیاهخواریِ من یا شما، و عدم مصرف گوشت از ناحیۀ چندین نفر اصولن گره ای از مشکلاتِ رنج حیوانی حل نخواهد کرد، زیرا این رنجِ سیستماتیکی است که اصولن با گیاهخواریِ من و شما رخت برنخواهد بست. به تعبیر دیگر، ما با سیستمِ غول پیکرِ صنعتی مواجهیم که کنشهای فردی چندان تاثیر مشخص و معتنابهی روی آن بر جای نخواهد گذاشت و چه ما گوشت بخوریم یا نه آن سیستم مصرف کنندۀ خود را به شکل دیگری فراهم خواهد کرد. ادامه خواندن رنج حیوانات و گیاه خواری

اثر دانینگ-کروگر چه میگوید ؟

اثر دانینگ-کروگر چه میگوید؟
هر چه کمتر بدانید فکر می‌کنید بیشتر می‌دانید
از نظر علمی ثابت شده است که هر چه کمتر بدانید فکر می‌کنید بیشتر می‌دانید. به این واقعیت اثر دانینگ-کروگر گفته می‌شود. دو دانشمند به نام‌های دانینگ و کروگر در سال ۱۹۹۹ در دانشگاه کرنل تحقیقی بر روی مهارت‌های گرامری، توانایی استدلال منطقی و شوخ طبعی شرکت کنندگان انجام دادند و متوجه شدند که کسانی که توانایی بسیار ضعیفی در این زمینه‌ها نسبت به دیگران داشتند توانایی‌های خود را بیش از حد تخمین می‌زدند درحالیکه کسانی که ظرفیت‌های بالاتری داشتند مهارت‌های خود را دست کم می‌گرفتند. ادامه خواندن اثر دانینگ-کروگر چه میگوید ؟

بث الشکوی

تله چن به نقل از عبدالحمید ضیایی-بث الشکوی:

فقط خدا شاهد است که سر بعضی از کلاس هایم بخصوص در کلاس های عرفان، چه خون دلی می خورم تا ساعت ها بحث کنم و به دانشجویان بقبولانم که عقلانیت چیز خوبی است! و مخالفانِ عقل – در هر لباس و تفکری_ لزوما همیشه و همه جا مروّجانِ عشق و ایمان نیستند، بلکه اکثریتشان، سوداگرانِ جهل و جنون اند! ادامه خواندن بث الشکوی

دینداری در دنیای جدید

ویلیام جیمز فیلسوف و روانشناسِ معروفِ نیمه ی دومِ قرن نوزدهم و نیمه ی اولِ قرنِ بیستم به صورتِ بسیار چشمگیر و دلنشینی نشان داد که بخشِ ناچیزی از عقاید ما مدلل به دلیل اند.
ایشان نشان دادند که امور روانیِ فراوانی می توانند عقیده ای را در ذهن و ضمیرِ ما راسخ بکنند:

۱- بیم

۲- امید

۳- محبت

۴- عداوت

۵- منفعت شخصی

۶- منفعتِ طبقاتی

۷- روحیه ی همرنگی با جماعت

۸- استدلال

یعنی به نظرِ ویلیام جیمز هشت علت می توانند یک عقیده را در ذهنِ شما راسخ کنند و یکی از این هشت علت استدلال است.اما علت های غیر از استدلال به مراتب کثیرالوقوع ترند و در اینکه ما عقایدمان را بیابیم یا از دست بدهیم، تاثیر بیشتری دارند؛بنابراین ورود و خروجِ عقاید به ذهن و ضمیر ما و از ذهن و ضمیر ما فقط تابع استدلال نیست و دیگر نمی شود گفت همه ی عقایدِ امروزیِ من نسبت به عقایدِ دیروزِ من برحق اند.[زیرا تنها علتِ تکونِ عقاید در اذهان و ضمائرِ ما استدلال نیست]

مصطفی ملکیان

اقتباس از سخنرانیِ دینداری در دنیای جدید

واحد مطالعات و پژوهش های معرفتی تله چن

مغالطه توسل به دلسوزی

این مغالطه زمانی رخ میدهد که شخص ادعایی می کند و سپس با بیان اوضاع رقت بار خود (یا دیگری) در شرایط موجود یا در صورت رد شدن مدعا, می کوشد سخن خود را از راه جلب دلسوزی و ترحم به مخاطبان بقبولاند. ادامه خواندن مغالطه توسل به دلسوزی