بایگانی برچسب: s

ایکثیوسوز

سنگواره‌ای که از سال ۱۹۵۹ (۱۳۳۸) در موزه‌ی گلاسگو خاک می‌خورد، به‌عنوان گونه‌ای جدید از ایکثیوسوز ها شناسایی شد. گونه‌ی جدید خزنده‌ای دریایی است که ۱۷۰ میلیون سال پیش در آب‌های اسکاتلند می‌زیست و تا طول چهار متر رشد می‌کرد.