بایگانی برچسب: s

جعل اسکناس در دولت نازی ها

جعل اسکناس در دولت نازی ها

در اواخر جنگ جهانی دوم در حالی که دولت آلمان به رهبری هیتلر خود را در آستانه نابودی می‌دید، طراحان و سیاستگذاران دولت نازی که از توپ و تانک نا‌امید شده بودند، چند طرح غیرجنگی رو کردند تا دولت‌های متفق را به زانو در‌آورند. یکی از این طرح‌ها، جعل اسکناس بود. نازی‌ها می‌خواستند با چاپ تعداد زیادی اسکناس دلار و خرج کردن آن در بازار‌های جهانی، به اقتصاد آمریکا و همدستانش ضربه بزنند. ادامه خواندن جعل اسکناس در دولت نازی ها