بایگانی برچسب: s

پر از تضاد شده ام

تله چن به نقل از عصر سکوت:

آن زمان های دور ، رابطه آدم ها خیلی بهتر بود. آن زمان های دور که می گویم منظورم آن موقع هایی بود که وقتی سر درد می گرفتیم با یک نصفه استامینوفن خوب می شدیم. آن زمان ها اصلا خبری از ژلوفن و دورفن نبود. کلاً آن وقت ها کسی به دنبال این قرتی بازی ها نبود. الان ولی مد شده که بیشتر کولی بازی در می آورند و داد و فریاد می کنند و صداشان دورگه می شود انگار که دوباره به سن بلوغ رسیده باشند. ادامه خواندن پر از تضاد شده ام