بایگانی برچسب: s

مصلحت هست که از پرده برون افتد راز

تله چن به نقل از عباس حائری-مصلحت هست که از پرده برون افتد راز:

– اغلب ما این داستان معروف را در دوران کودکی در کتابی مصوّر خواندیم و یا از زبان شیرینی آن را شنیدیم. داستان سلطانی که از بلاهت بهای هنگفتی را بابت عریانی می‌پرداخت؛ به گمان آنکه لباسی فاخر به تن کرده است و هیچ کس جز حلال زاده‌ها توان دیدن آن را ندارد. همه از واهمه آنکه مبادا به حرامزادگی متّهم شوند، لختی پادشاه را با فریاد تحسینِ لباسِ ندوخته انکار می‌کردند. در این میان تنها کودکی بی‌خبر و بی‌باک از اتّهامات فریاد در میان مردم هوراکش برآورد که لباسی نیست و عورت سلطان آشکار است‌. ادامه خواندن مصلحت هست که از پرده برون افتد راز