بایگانی برچسب: s

اضطراب وجودی

تله چن به نقل از دکتر محمدرضا سرگلزایی(روانپزشک)-اضطراب وجودی:

اروین یالوم را همه کتابخوان های حرفه ای می شناسند:
روانپزشک هشتادو پنج ساله آمریکایی که دانش تخصصی روانپزشکی اش را با استعداد شخصی قصه گویی اش تلفیق کرده است و “داستان های اتاق درمان” را به گنجینه ادبیات جهان اضافه کرده است.
کتاب ” Creatures of a day and other tales of psychotherapy ” یالوم در سال ۲۰۱۵ در آمریکا منتشر شده و بلافاصله با سه ترجمه مختلف راهی بازار کتاب ایران شده است. ادامه خواندن اضطراب وجودی