بایگانی برچسب: s

برادران کارامازوف

گزیده ای از کتاب “برادران کارامازوف” اثر فئودور داستایوفسکی

هریک از ما بار گناه همه را به گردن دارد و باید مسئولیت لغزش‌ها و خطاهاى تمام انسانیت را به عهده گیرد و در تفسیر هر فردى در این جهان شریک باشد. این اعتراف به محکومیت ما مهمترین آرمان زندگى روحانى ما و شاید زندگى تمام بشر باشد.

واحد مطالعات و پژوهش های فرهنگی و هنری تله چن