بایگانی برچسب: s

می گویند غمگین ننویس

می گویند غمگین ننویس. می گویند شاد باش. می گویند بخند…!! چشم. بفرمایید. هر هر هر کر کر کر … دغدغه مندان رفع حاجت شدند؟؟ با این خنده ها حتما مشکلات نیز به یکباره حل شد. ادامه خواندن می گویند غمگین ننویس

داروین یه چکش بود

گوش کن، آدما شبیه زانویی میمونن که یه چکش کوچولوی لاستیکی بهشون می‌خوره. نیچه یه چکش بود. شوپنهاور یه چکش بود. داروین یه چکش بود. من نمی‌خوام چکش باشم چون نمی‌دونم زانو چه واکنشی نشون می‌ده. ادامه خواندن داروین یه چکش بود

اگر انسانی بیش از دیگران بداند تنها می‌شود

انسان معتقد و نه اندیشمند، مدام فراموش می کند که همواره در معرض درنده ترین دشمن خود یعنی شک، قرار دارد. زیرا درجایی که اعتقاد حاکم است، شک همیشه در کمین است. برعکس، برای انسانی که می اندیشد، شک حضوری خوشایند است زیرا برای وی گامی با ارزش به سوی شناختی بهتراست. ادامه خواندن اگر انسانی بیش از دیگران بداند تنها می‌شود