بایگانی برچسب: s

علت های بی خوابی و راهکارهای رفع آن

بی خوابی به دو شکل “اشکال در شروع خواب” و “اشکال در تداوم خواب” دیده می شود. در حالت نخست فرد با “تاخیر” به خواب می رود و در مشکل دوم، شخص خواب “منقطع” داشته و از خواب می پرد.

علت چیست؟

ادامه خواندن علت های بی خوابی و راهکارهای رفع آن