بایگانی برچسب: s

خوارترین نوع غرور

خوارترین نوع غرور ، غرور ملی‌ است ، زیرا کسی که به ملیت خود افتخار می‌کند در خود کیفیت با ارزشی برای افتخار ندارد، در غیر این صورت به چیزی متوسل نمی‌شد که با هزاران هزار نفر در آن مشترک است. ادامه خواندن خوارترین نوع غرور

سوالات صبح گاهی!

این سوالات را هر روز صبح از خودتان بپرسید:

سوالات صبح گاهی!

١- در حال حاضر چه چیزی موجب خوشبختی من است؟

٢- در حال حاضر به چه چیزهایی در زندگی ام شکرگزارم؟

٣- در حال حاضر به چه چیزی در زندگی خود افتخار می کنم؟

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

قله مرتفع قلبم را فتح کردی

قله مرتفع قلبم را فتح کردی و پرچم عذاب را در نوک قله به زمین کوبیدی و دستانت را به نشانه افتخار بالا آوردی ، عکس هایت را گرفتی و رفتی !!! حالا من مانده ام با غریبه هایی که فقط با پرچم عذابی که تو کاشتی عکس یادگاری می گیرند و لهم می کنند …

عصر سکوت

روز انگیزه ها و آرمانهای بلند آسمانی

سپیده دمی در شب کائنات

سیاهی نشینی چو آب حیات

نظامی

فرخنده باد بعثت آن رسول الهی که فرمود:

من برای اتمام و به کمال رساندن مکارم اخلاق مبعوث شدم ادامه خواندن روز انگیزه ها و آرمانهای بلند آسمانی