بایگانی برچسب: s

نقطه آغاز حرکت دقیقا در دستان خود شماست

تله چن به نقل از عصر سکوت:

از همان صندلی بازی هایی که در بچگی می کردیم معلوم بود که خوشبختی قرار نیست به همه برسد و عده ای باید سرپا بایستند …

اگر میخواهید قوی باشید کاری کنید که خودتان آینده خود را در دست بگیرید… نقطه آغاز حرکت دقیقا در دستان خود شماست. اگر به آن ایمان داشته باشید حرکت خواهید کرد و در غیر این صورت ، روزگار افسار شما را خواهد گرفت و بر روی یک مسیر دایره ای و بی پایان خواهد چرخاند.. آینده خود را در دست بگیرید و مسئولیت آن را با قدرت بپذیرید…

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن