بایگانی برچسب: s

شبها قبل از خواب به خواسته هایتان فکر کنید نه به نخواسته هایتان!

شبها موقع خواب، هیچ وقت به بدبختی ها و نگرانی ها و قسط ها و وام و بدهی ها و شکست عشقی و بیکاری و غیره و غیره… فکر نکنید.

موقع خواب هر فکری که در ذهن دارین باعث ایجاد یک احساس در شما خواهد شد و اگه احساس بد و منفی در موقع خواب داشته باشید، این احساس بد، باعث منفی شدن فضای کوانتومی مولکولها و اتمهای بدنتان می شود و همچنین باعث جریان انرژی منفی در خون و مایعات بدن شما خواهد شد. ادامه خواندن شبها قبل از خواب به خواسته هایتان فکر کنید نه به نخواسته هایتان!

یک شب که مغزم یاغی شده بود می گفت: یار که فراموش کرد و رفت تو هم فراموش کن و خوش باش

یک شب که مغزم یاغی شده بود می گفت: یار که فراموش کرد و رفت تو هم فراموش کن و خوش باش. گفتم من هم فراموش می کنم اما زمانی فراموش می کنم که فراموشی گرفته باشم. متاسفانه یاد نگرفتیم که افکار و مغز خود را کنترل کنیم ؛ ادامه خواندن یک شب که مغزم یاغی شده بود می گفت: یار که فراموش کرد و رفت تو هم فراموش کن و خوش باش

قدردانی مرا آرام و پرانرژی می‌کند

من ترجیح می‌دهم به جای این‌ که غرق در نداشته‌ها و افکار منفی باشم.

همواره غرق در سپاسگزاری
و شمارش داشته‌هایم باشم،
قدردانی مرا آرام و پرانرژی می‌کند.

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

مراقب افکار خود باشید

مراقب افکار خود باشید چون به کلمات تبدیل میشوند. مراقب کلمات خود باشید چون به اعمال تبدیل میشوند. مراقب اعمال خود باشید چون به عادات تبدیل میشوند. مراقب عادات خود باشید چون به ویژگیهای شخصیتی تبدیل میشوند. مراقب ویژگیهای شخصیتی خود باشید چون به هدف زندگی تبدیل میشوند.

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

ﻛﺎﻓﻴﺴﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻭ ﻋﺎﺷﻖ

ﻋﺸﻖ ﺟﺬﺏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻭ ﺣﺲ ﺧﻮﺩﺵ
ﺑﺎﺷﺪ…
ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﺷﻮﯼ، ﮐﺴﯽ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽﮐﻨﯽ
ﻭ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺘﺮ ﺷﻮﯼ ﻭ ﻋﺎﺷﻖﺗﺮ، ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺘﺮﯾﻦ ﻭ ﻋﺎﺷﻖﺗﺮﯾﻦ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﺮﺩ ادامه خواندن ﻛﺎﻓﻴﺴﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻭ ﻋﺎﺷﻖ

عقب نشینی رو به جلو

در  صحبت کردن های دو طرفه یک قانونی وجود دارد به اسم “عقب نشینی رو به جلو”   …

وقتی کسی جواب سوالات  شما رو به صورت متوالی با ” سلامت باشی “. ” ممنونم ” ،همیشه شاد باشی “، ” خواهش می کنم ” و از این مدل  میده .. ادامه خواندن عقب نشینی رو به جلو

ضمیر ناخودآگاه

ضمیر ناخودآگاه قسمتی از ذهن هست که بر اساس نظریه های دانشمندان علوم ذهنی این قسمت در نیمکره راست مغز قرار دارد.
ضمیر ناخوآگاه قدرتی ماورای تصور را دارد که بر این اساس در زمان های قدیم این ضمیر را خدای درون، غول چراغ جادو و یا راهنمای درون و … اسم گذاری کرده بودند. ادامه خواندن ضمیر ناخودآگاه