بایگانی برچسب: s

۱٫۸ تریلیون قطعه پلاستیکی در زباله دان اقیانوس آرام وجود دارد!

زباله دان اقیانوس آرام
1.8 تریلیون قطعه پلاستیکی در زباله دان اقیانوس آرام وجود دارد!

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد مساحت این ناحیه به ۱٫۶ میلیون کیلومتر مربع رسیده که تقریبا برابر با مساحت ایران است. پاک سازی این منطقه بدون مشارک دولت ها غیرممکن به نظر می رسد.