بایگانی برچسب: s

ربات کاغذی

شرکت ژاپنی سازنده‌ی قطعات الکترونیکی «روهم» (Rohm) با ترکیب اوریگامی و الکترونیک، دُرنایی کاغذی ساخته که واقعاً پرواز می‌کند. این ربات کاغذی ۳۱ گرم وزن دارد و می‌توان پرواز آن را از راه دور هدایت کرد‌.

واحد مطالعات و پژوهش های فناوری تله چن