بایگانی برچسب: s

دموکراسی کربنی

گزیده ای از کتاب «دموکراسی کربنی» (نفت و قدرت سیاسی در جهان امروز) نوشته تیموتی میچل با ترجمه شهریار خوّاجیان

«…آن گاه که کار مخاطره آمیز آن‌ها موجب تعارض محلی یا دردسر مالی می‌شد، سرمایه گذاران آن‌ها را به عنوان «امپریالیسم» تصویر و از نفوذ آن‌ها در دستگاه‌های دولتی استفاده می‌کردند تا منابع عمومی را صرف حمایت نظامی از این منافع به قرار عمومی کنند. ادامه خواندن دموکراسی کربنی