بایگانی برچسب: s

مهرورزی به خود

تله چن به نقل از ساسان حبیب وند-مهرورزی به خود:

برخی می پرسند اگر انسان به بی نیازی برسد، آیا برای پیشرفت، تلاشی خواهد کرد؟ اگر آدمی تعلق و خواهشگری را وابنهد و به وارستگی و بی خواستگی روی کند، آیا انگیزه های او برای حرکت و تلاش، خاموش نخواهد شد؟ آیا زندگی معنویت گرا و سراسر عشق، مایه بازماندن از معیشت و کار و نیازهای مادی انسان نیست؟ ادامه خواندن مهرورزی به خود

مرگ سقراط؛ روایت افلاطونی و تفسیر نیچه ای

تله چن به نقل از مسعود زنجانی-مرگ سقراط؛ روایت افلاطونی و تفسیر نیچه ای:

– روایت افلاطون از مرگ سقراط

– افلاطون در فایدون آنچنان بنای یادبود عظیمی برای سقراط برپا می‌کند که باشکوه‌تر از آن به تصور در نمی‌آ‌ید. سقراط حتی در بستر مرگ حاضران را به گونه‌ای وامی‌دارد که هر تردیدی را که دربارۀ کانونی‌ترین اندیشه‌های او در دل نهان دارند، به روشنی بر زبان آرند. ادامه خواندن مرگ سقراط؛ روایت افلاطونی و تفسیر نیچه ای

چرا منتقدان را دوست نداریم ؟

تله چن به نقل از ایمان مطلق آرانی:

فرهنگ ما که فرهنگی مهرطلب است، به واسطه ی مهرطلبی اش مردمانی را در خود می پروراند که‌ میانه ی خوشی با نقد ندارند‌. مهرطلبی که‌ از آن تائید طلبی و نیاز به دوست داشته شدن را باید فهمید دقیقا در تقابل و روبروی انتقاد پذیری است و به همین جهت منتقدان در هر مدیوم و رشته ای که باشند ، انسانهای دوست داشتنی ای به نظر نمیایند و قالب هم این است که‌ احتمال مطرود شدنشان بسیار است. ادامه خواندن چرا منتقدان را دوست نداریم ؟