بایگانی برچسب: s

فلسفه در عصر تراژیک یونانیان

هر کجا یک فرد ذهنش به گونه ای بود که جدایی می گزید، فلسفه آماده بود او را بازهم منزوی‌تر سازد، و سرانجام در اثر آن انزوا به نابودی کشاند…

فردریش نیچه
فلسفه در عصر تراژیک یونانیان

واحد مطالعات و پژوهش های فرهنگی و هنری تله چن

ده فرزند هرگز نداشته‌ی خانم مینگ

گزیده ای از کتاب «ده فرزند هرگز نداشته‌ی خانم مینگ» اثر اریک امانوئل اشمیت

“نه انزوای بیش از حد، نه ارتباط بیش از حد، اندازه‌ی درست، عقل در این است.”
“کسی که می‌خواهد کوه را جا‌به‌جا کند، سنگ‌های کوچک را برمی‌دارد.”
“وقتى باد می‌وزد، علف به ناچار خم می‌شود.” ادامه خواندن ده فرزند هرگز نداشته‌ی خانم مینگ