بایگانی برچسب: s

وسواس چیست و چه کسی از آن لذت میبرد ؟!

تله چن به نقل از امیرمسعود ضرابی:

اغلب ما وسواس را با تمیزی و نظافت میشناسیم و فکر میکنیم هرکسی که تمایل به مرتب بودن دارد یعنی وسواسی است. اما واقعیت چیز دیگریست. اول آنکه وسواس، انواع گوناگونی دارد، از وسواس زمان و چینش گرفته تا وسواسِ شمارش و نظافت. باید بدانیم که وسواس با اضطراب همراه است، یعنی اگر فردی به تکرار عمل یا ذهنیات دچار شود اما اضطراب نداشته باشد، باید گفت که او به «نشخوار» مبتلاست! نشخوار اگرچه اضطراب ندارد اما لذتی هم در پی ندارد.
ولی یک سری از افراد نه تنها به تکرار اعمال یا دقت در زمان و شمارش و انواع و اقسام حالات وسواسی میپردازند، بلکه آن را نشانه دیسیپلین و انضباط خود میدانند و اصطلاحا از آن لذت میبرند که به این اشخاص «شخصیت وسواسی» گفته میشود. پس سعی کنید به هرکسی برچسب نزنید!

راه حل ابتدایی : قضیه خرس سفید را به خاطر داشته باشید! اگر به شما بگویم که به یک خرس سفید فکر نکن، قطعا به آن فکر خواهید کرد، پس با خودتان نگویید که وسواس نداشته باش! به آن فکر کنید و خوب تحلیلش کنید و سپس با کمک روانشناس به نتیجه برسید.

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

ویژگی های افراد با تفکر انتقادی

۱۴ ویژگی افراد با تفکر انتقادی (سنجش‌ گرانه‌ اندیشی)

تله چن به نقل از مهدی خسروانی (با کمی تلخیص):

۱- کنجکاوند و سعی می‌کنند در موضوعات مهم مطلع و آگاه باشند.
۲- خلاقانه پرسش مطرح می‌کنند. همواره از چراییِ امور سؤال می‌کنند و در پی آن هستند که ببینند چه دلیل‌هایی برای دفاع از یک عقیده یا باور وجود دارد.
۳- از مراجع‌‌ و منابع معتبر استفاده می‌کنند و به مراجع‌‌ و منابع معتبر ارجاع می‌دهند.
۴- وقتی که می‌خواهند چیزی را تفسیر کنند کل موقعیت و بافتار (کانتکست) را در نظر می‌گیرند. ادامه خواندن ویژگی های افراد با تفکر انتقادی