بایگانی برچسب: s

معنای زندگی از دیدگاه مولانا

معنای زندگی از دیدگاه مولانا (ایماژ مولانا از زندگی)

تله چن به نقل از مصطفی ملکیان:

ارزش زندگی ما متناسب با ایماژهای ما از زندگیست. برای مثال اگر ما خود را پرنده‌ای در قفس بدانیم ارزش زندگی ما جستن از این قفس است. ادامه خواندن معنای زندگی از دیدگاه مولانا