بایگانی برچسب: s

می ترسم از خودم

تله چن به نقل از عصر سکوت:

می ترسم از خودم ، از خودی که رامش کرده ام، آرام شده است … کمی کم غذا، دیگر به هیچ کس نمی پرد، هیچ کافه ای را با حقیقت روبه رو نمی کند، دیگر سوال هایش را به جانِ نقاب های کسی نمی اندازد، آسه میرود، آسه می آید. ادامه خواندن می ترسم از خودم