بایگانی برچسب: s

قهوه سرد آقای نویسنده

گزیده ای از کتاب “قهوه سرد آقای نویسنده” اثر روزبه معین

شاید هنوز خیلی ها نمی دانند که دل سرزمین حاصل خیزی است که وقتی می آیند و بذر مهر و علاقه را در آن می کارند آن مهر به سرعت جان می گیرد، بزرگ می شود، چنان باغی سرسبز که به آن عشق می گویند. ادامه خواندن قهوه سرد آقای نویسنده