بایگانی برچسب: s

قطعه شعری از دکتر الهی قمشه ای

سر سودای که داری تو که سود دو جهانی

دل به مردار چه بندی تو که سیمرغ زمانی

عاشق روی تو باشند همه خیل ملایک

جانب وصل تو پویند همه عالی و دانی ادامه خواندن قطعه شعری از دکتر الهی قمشه ای