بایگانی برچسب: s

چرا به میرزا قاسمی میرزا قاسمی گفته میشود ؟

چرا به میرزا قاسمی ، میرزا قاسمی گفته میشود؟

“میرزا قاسم خان قاجار”، حاکم گیلان در دهه ١٢٣٠ هجرى شمسى بود.
وى که علاقه ى بسیارى به آشپزى داشت، در سال ١٢٣٩ هجرى شمسى با قاتی کردن بادمجان و گوجه و سیر، دست به ابداع خوراکى جدید زد و از آنجایى که به هنر آشپزى عشق مى ورزید، دستور این خوراک جدید را در میان مردمان گیلان رواج داد و با نام وى به “میرزا قاسمى” شهرت یافت. ادامه خواندن چرا به میرزا قاسمی میرزا قاسمی گفته میشود ؟

پیام عشق جهانگیر حضرت مسیح

کشیشان زنده دل که پیام عشق جهانگیر حضرت مسیح را به آدمیان می رسانند از روزگار آن پیامبر الهی تاکنون همواره کم و بیش در میان مردم بوده اند و هرچه خیر و نیکویی و عشق و محبت که در میان ترسایان هست از برکت وجود آنهاست. ادامه خواندن پیام عشق جهانگیر حضرت مسیح

قهوه سرد آقای نویسنده

گزیده ای از کتاب “قهوه سرد آقای نویسنده” اثر روزبه معین

شاید هنوز خیلی ها نمی دانند که دل سرزمین حاصل خیزی است که وقتی می آیند و بذر مهر و علاقه را در آن می کارند آن مهر به سرعت جان می گیرد، بزرگ می شود، چنان باغی سرسبز که به آن عشق می گویند. ادامه خواندن قهوه سرد آقای نویسنده