بایگانی برچسب: s

دیر کردی ما شام را خوردیم

گزیده ای از کتاب «دیر کردی ما شام را خوردیم» اثر رسول یونان

در عکس اول، توی بالکن ایستاده بود و برای گنجشک‌ها دانه می‌ریخت. گنجشکی روی شانه‌اش نشسته بود و گنجشکی دور سرش می‌چرخید. بقیه‌ی گنجشک‌ها هم پیش پایش دانه می‌چیدند. ادامه خواندن دیر کردی ما شام را خوردیم