بایگانی برچسب: s

لذت از محکوم کردن رفتارهای نادرست در شبکه های اجتماعی

چرا از محکوم کردن رفتارهای نادرست در شبکه های اجتماعی لذت می بریم؟

پروفسور اریک شویتزگبل (استاد فلسفه دانشگاه ریورساید کالیفرنیا)
مترجم: زهیر باقری نوع پرست

«محکوم کردن رفتارهای نادرست» بخش مهمی از فعالیت اخلاقی است و شبکه های اجتماعی بستری تاثیرگذار برای این کار هستند. محکوم شدن نژادپرستی، جنسیت گرایی و تبعیض علیه افراد دارای معلولیت در شبکه های اجتماعی، آگاهی ما را نسبت به این مسائل افزایش می دهد. ادامه خواندن لذت از محکوم کردن رفتارهای نادرست در شبکه های اجتماعی