بایگانی برچسب: s

جوهر ادبیات

جوهر ادبیات اعلامیه حقوق بشر و اعلامیه استقلال و آزادی و برابری انسانها از زن و مرد در پیشگاه حقیقت است.

برگرفته از کتاب “در قلمرو زرین” – دکتر حسین الهی قمشه ای

واحد مطالعات و پژوهش های معرفتی تله چن