بایگانی برچسب: s

یازده دقیقه

گزیده ای از کتاب “یازده دقیقه” اثر پائولو کوئلیو

در واقع عشق می‌توانست یکی از چیزهایی باشد که انسان را تغییر می‌دهد.
دومین پدیده‌ای که موجب تغییر انسان می‌شود و او را وادار می‌کند که در مسیری متفاوت با آنچه از پیش برنامه‌ریزی کرده بود، حرکت کند، ناامیدی است. بله، شاید عشق قادر به تغییر سریع انسان شود، ولی ناامیدی، همین کار را بسیار سریع‌تر انجام می‌دهد.

واحد مطالعات و پژوهش های فرهنگی و هنری تله چن