بایگانی برچسب: s

مغالطه توسل به دلسوزی

این مغالطه زمانی رخ میدهد که شخص ادعایی می کند و سپس با بیان اوضاع رقت بار خود (یا دیگری) در شرایط موجود یا در صورت رد شدن مدعا, می کوشد سخن خود را از راه جلب دلسوزی و ترحم به مخاطبان بقبولاند. ادامه خواندن مغالطه توسل به دلسوزی