بایگانی برچسب: s

من دوست دارم که ساده بگویم دوستت دارم

من دوست ندارم برای آنکه در تو تاثیر بگذارم حرف هایم را در دهان بچرخانم و کِشَش بدهم. من دوست ندارم برای آنکه بگویم عمیق هستم، دوست داشتن را برایت دکلمه کنم. من دوست ندارم همانند بعضی ها برایت اُپرا اجرا کنم. ادامه خواندن من دوست دارم که ساده بگویم دوستت دارم