بایگانی برچسب: s

حکایت گره زدن سبزه

افسانه آفرینش در ایران باستان و مسئله نخستین بشر و نخستین شاه و دانستن روایاتی درباره کیومرث حائز اهمیت زیادی است.
در اوستا چندین بار از کیومرث سخن به میان آمده و او را اولین پادشاه و نیز نخستین بشر نامیده است. ادامه خواندن حکایت گره زدن سبزه

انسان هیچ چیزی جز تصویرش نیست

گزیده ای از کتاب “بار هستی” اثر میلان کوندرا

گوته می‌گوید: ناپختگی اصلاح ناپذیر بشر، در آن است که همواره در فکر تصویر خویش است.
خیلی مشکل است که در برابر تصویر خویش بی اعتنا بمانیم. ادامه خواندن انسان هیچ چیزی جز تصویرش نیست

زمانه چقدر عوض شده که برای چسباندن حروف به یکدیگر و لقاح کلمات نیز باید مراقب باشیم که گاومان دو قلو نزاید

زمانه چقدر عوض شده که برای چسباندن حروف به یکدیگر و لقاح کلمات نیز باید مراقب باشیم که گاومان دو قلو نزاید. ادامه خواندن زمانه چقدر عوض شده که برای چسباندن حروف به یکدیگر و لقاح کلمات نیز باید مراقب باشیم که گاومان دو قلو نزاید