بایگانی برچسب: s

بصیرت های بیهوده

تا پیش از این ها فکر می کردم اگر ایمان داشته باشیم یا به ایمان برسیم دیگر کار تمام است و خیالمان راحت می شود و دیگر خارِ تردید در دامانِ دلمان نمی آویزد!
فکر می کردم ایمان از جنسِ عقیده و باور است(بصیرت)؛ از جنسِ گزاره ها و قضایایِ فقهی یا کلامی…
اما حالا فکر می کنم که ایمان از جنسِ معرفت نیست. مگر نگفته اند معرفت یعنی این که باورهایِ صادقِ موجّه داشته باشیم؟ ادامه خواندن بصیرت های بیهوده