بایگانی برچسب: s

بودن یا نبودن

بودن یا نبودن ، بحث از این است

آیا عقل را شایسته تر آنکه :

مدام از منجنیق و تیر دوران جفاپیشه ستم بردن

و یا بر روی یک دریا مصائب تیغ آهیختن

و از راه خلاف ایام آنها را سرآوردن

بمردن، خواب رفتن، بس ادامه خواندن بودن یا نبودن

نگاه فروید در عشق

نگاه فروید در عشق به سوی عشق شهوانی و کشش طبیعی حیوانی است که به نظر او وقتی در این مرتبه با موانعی روبرو می شود به صورت های متعالی تر چون هنر و عشق عرفانی و الهی ظاهر می شود ادامه خواندن نگاه فروید در عشق

بقا نسل کرگدن با فناوری یاخته‌ های بنیادی

در نشستی که اخیرا بین دانشمندانی از کشورهای آلمان، آمریکا، اتریش و جمهوری چک برگزار شد، طرحی ارائه شده که بر اساس آن می‌توان از بافت‌های زنده‌ی بدن سه کرگدن سفید باقی‌مانده در طبیعت برای ازدیاد نسل‌شان استفاده کرد. ادامه خواندن بقا نسل کرگدن با فناوری یاخته‌ های بنیادی