بایگانی برچسب: s

بهانه‌ ها جای حس عاشقانه را خوب می‌گیرند

گزیده ای از کتاب “یک عاشقانه آرام” اثر نادر ابراهیمی

احتیاط باید کرد.
همه چیز کهنه می‌شود، و اگر کمی کوتاهی کنیم، عشق نیز. بهانه‌ها جای حس عاشقانه را خوب می‌گیرند.

واحد مطالعات و پژوهش های فرهنگی و هنری تله چن