بایگانی برچسب: s

گفتگو با بهرام بیضایی

این‌که ما گوشه‌ای گُزیده باشیم و اصطلاحاً مترقّی‌ترین متن‌های دنیا را بخوانیم معنی‌اش این نیست که همه‌ی مردمِ ما هم در دنج‌های خود همان را می‌خوانند… اگر ما می‌خواهیم کاری برای خودمان و این مردم کرده باشیم راهی نداریم جز این‌که ببینیم آن‌ها در دنجِ خود به چه می‌اندیشند. من ایمان دارم که ما مردمِ خود را نمی‌شناسیم و این مشکلِ بزرگِ روشنفکریِ ماست. ادامه خواندن گفتگو با بهرام بیضایی

طومار شیرین شیخ

گزیده ای از کتاب “طومار شیرین شیخ” اثر بهرام بیضایی

آری آدمیان به آینه‌ها شبیهند، آینه‌ی زنگار بسته ترا کدر نشان می‌دهد، آینه‌ی ترک خورده ترا شکسته، آینه‌ی صیقلین یا مواج ترا صاف یا معوج، این جز آنست که تو صاف باشی یا شکسته یا کدر یا زنگار بسته، من گاهی آینه دق بودم و گاهی به تلنگری ترک برداشتم من گاهی به کلی خرد شده‌ام و در هزار تکه‌ی من هزار تصویر خرد شما پیدا بود.

واحد مطالعات و پژوهش های فرهنگی و هنری تله چن

مجلس ضربت زدن-بهرام بیضایی

گزیده ای از نمایشنامه “مجلس ضربت زدن” اثر بهرام بیضایی

آنها سه تن‌اند که می‌میرند، یکی برای ظلمش یکی برای مکرش و دیگری برای عدالتش! ولی نه، حالا پس از قرن‌ها می‌دانیم واقعا چه شد. در عمل ظالم و مکار جان به در بردند و تنها سومی بود که فرقش شکافت
بله عدالت می‌میرد و ظلم و مکر می‌ماند.

واحد مطالعات و پژوهش های فرهنگی و هنری تله چن

کتاب ضیافت

گزیده ای از کتاب ضیافت اثر بهرام بیضایی

فکرش رو نکردی، هان؟ بگذار من برات بگم؛ وجود تو تا وقتی ارزش داره که راهی نشون می‌دی، اما روزی که رسیدین دیگه به چه درد می‌خوری؟ اون روز تو دیگه ارزشی نداری. ادامه خواندن کتاب ضیافت