بایگانی برچسب: s

شراواستی دامیکا-راهب بودایی

گفتگو با شراواستی دامیکا (یک راهب بودایی) در باب خدا

پرسش: اگر من بودایی شوم من در جهان هستی تنها خواهم بود. مردمی که به خدا باور دارند همیشه می توانند در موقعیت های بحرانی او را برای کمک و محافظت از خودشان صدا کنند من فکر می کنم این باور آرامش بخش تر است. ادامه خواندن شراواستی دامیکا-راهب بودایی