بایگانی برچسب: s

عامه پسند-بوکفسکی

گزیده ای از کتاب “عامه پسند” اثر چارلز بوکوفسکی

خانم مرگ گفت: تو فیلسوف مزخرفی هستی.
بهش گفتم: در نوع خودم بهترینم.
گفت: آدم‌ها با اوهامشون زندگی می کنند.
گفتم: چرا که نه؟ مگه چیزی غیر از وهم هم وجود داره؟
گفت: به پایان رسیدن اوهام.

اغلب بهترین قسمت‌ های زندگی زمانی بوده‌اند که هیچ کاری نکرده‌ای و نشسته‌ای درباره‌ی زندگی فکر کرده‌ای

گزیده ای از کتاب “عامه پسند” اثر چارلز بوکفسکی

اغلب بهترین قسمت‌ های زندگی زمانی بوده‌اند که هیچ کاری نکرده‌ای و نشسته‌ای درباره‌ی زندگی فکر کرده‌ای. ادامه خواندن اغلب بهترین قسمت‌ های زندگی زمانی بوده‌اند که هیچ کاری نکرده‌ای و نشسته‌ای درباره‌ی زندگی فکر کرده‌ای

ساندویچ ژامبون

گزیده ای از کتاب “ساندویچ ژامبون” اثر چارلز بوکفسکی

بیشتر آدم‌ها در بیست و پنج سالگی تمام می‌شوند. و بعد تبدیل می‌شوند به ملتی بی شعور که رانندگی می‌کند، غذا می‌خورد، بچه دار می‌شود، و هرکاری را به بدترین شکل اش انجام می دهد، مانند رای دادن به کاندیدای ریاست جمهوری ای که آن ها را یاد خودشان می‌اندازد. ادامه خواندن ساندویچ ژامبون