بایگانی برچسب: s

بیایید نقص های فرهنگی مان را با هم ریشه کن کنیم!

بیایید نقص های فرهنگیمان را با هم ریشه کن کنیم.

_از بچه ها نپرسیم پدرت را بیشتر دوست داری یا مادرت ؟

_از بچه های فامیل راجع به معدل درسیشان نپرسیم.

_سرزده به خانه کسی نرویم.

_راجع به متراژ و قیمت خانه صاحبخانه از او نپرسید. راجع به قد و وزن و سن اشخاص و مسایل شخصی سوال نکنید. ادامه خواندن بیایید نقص های فرهنگی مان را با هم ریشه کن کنیم!

بیایید ته دل هم را خالی نکنیم

به کسی که تازه خانه خریده به جای ترساندن از قسط های عقب مانده ای که ممکن است برایش اتفاق بیفتد، تبریک بگوییم و آرزوی خانه ای بزرگتر بکنیم…

به زنی که تازه باردار شده به جای ترس از زایمان و دردسرهای بزرگ کردن بچه، قدم نو رسیده اش را تبریک بگوییم… ادامه خواندن بیایید ته دل هم را خالی نکنیم

گهواره گربه

گزیده ای از کتاب “گهواره گربه” اثر کورت ونه گات

این حلقه‌ی گل را من از طرف مردم یک کشور، برای مردم کشور دیگری هدیه آورده‌ام. مهم نیست کدام کشورها. به مردم فکر کنید…
و بچه‌های کشته شده در جنگ…
و به تمام کشورها…
به صلح بیندیشید.
به عشقی برادرانه.
به برکت فکر کنید.
به این فکر کنید که دنیا چه بهشتی می‌شد، اگر انسان‌ها مهربان و عاقل بودند.

واحد مطالعات و پژوهشه ای فرهنگی و هنری تله چن

من قربانی شده بودم

اول سکوت کردم و چیزی نگفتم، بعد رگ های دو طرف گلویم به شدت فشرده شد اما این بغض لعنتی باز نشد. چشمانم کاسه خون شده بود و همانجا افکار وحشتناکی مبتنی بر حس نبودن درونم شعله کشید، برای لحظاتی دلم میخواست که روی زمین نباشم. مرگ، ناراحتی های آدم را تنزل می دهد. به مرگ فکر کردم و بغضم ترکید اما همیشه ترکیدن بغض همه ماجرا نیست. ادامه خواندن من قربانی شده بودم