بایگانی برچسب: s

دیالوگی تأمل برانگیز در کتاب دستهای آلوده اثر ژان پل سارتر

هوگو: نه (یک لحظه) بارها اتفاق افتاده که حاضر بوده‌ام دستم را ببُرند و در عوض یک مرد حسابی بشوم و بارهای دیگر به نظرم آمده‌ است که هیچ دلم نمی‌خواهد از دوره جوانی یک قدم آنطرف‌تر بگذارم.

هوده رر: من نمی‌فهمم یعنی چه.

هوگو: چطور؟

هوده رر: من اصلا نفهمیدم جوانی یعنی چه؟ من یک راست از بچگی به سن کهولت رسیدم.

واحد مطالعات و پژوهش های فرهنگی و هنری تله چن