بایگانی برچسب: s

پاک و ناپاک یکسان نیست

(ای رسول ما) بگو هرگز پاک و ناپاک یکسان نیست هرچند که کثرت ناپاکی ها شما را به اعجاب آورد. پس ای صاحبان خرَد از خدا بترسید باشد که رستگار شوید.

پاک و ناپاک
تصویری از سه جادوگر نمایشنامه مکبث که می خوانند ” نیکی همان بدی است، بدی همان نیکی است “

ادامه خواندن پاک و ناپاک یکسان نیست

چرا حق تلخ است؟

همه شنیده اند که «حق تلخ است»، الحقُّ مُرٌّ.
اما کمتر کسی به این نکته توجه می کند که چرا حق تلخ است و حق، که همان الله است «ذلک بِأنَّ اللهَ هو الحق» (حج: ۶۲) و سرچشمۀ همۀ شهدها و شیرینی هاست، چگونه می تواند در کام ما تلخ شود. ادامه خواندن چرا حق تلخ است؟

حرکت در راه او

عبارت مَحیایَ و مَماتی لله، که حضرت ابراهیم گفت، اهتزازی بسیار فراگیر دارد چنانکه همۀ اطوار زندگی را در بر می گیرد. جوهر مسلمانی همین است که بگویی همه چیز من برای خدا و حق و حقیقت است. اگر زندگی می کنم حرکت در راه اوست اگر جان بسپارم در پای اوست.

« ما در درون سینه هوایی نهفته ایم
بر باد اگر روَد سرِ ما زان هوا روَد»

حافظ ادامه خواندن حرکت در راه او

مقصود از ایمان تکیه کردن بر خوبى و زیبایى و دانایى مطلق است که خداست

مقصود از ایمان
خوشنویسی اثر میرزا غلامرضا اصفهانی

مى توان بر او تکیه کرد
و در زیر سایه او پناه گرفت
و به پشتوانه او با اقتدار تمام
در مقابل هر جهل و ظلم و شرارت ایستاد

 

ایمان به خدا همان مقام امن است
که در آن آدمى را
هیچ هراس و نگرانى
از کسى نیست
زیرا با قدرت مطلق
پیوند و دوستى و آشنایى
برقرار کرده است

 

 

 

 

ادامه خواندن مقصود از ایمان تکیه کردن بر خوبى و زیبایى و دانایى مطلق است که خداست

ذکر

ذکرذکر حضور مؤثر الهی در صحن آگاهی های ماست که اروپائیان از آن به God Consciousness، یعنی خدا آگاهی تعبیر می کنند چنانکه مؤمن دائماً یاد خداست یعنی همه جا به یاد دارد که او را پروردگاری است و از او چه خواسته و او را از چه منع کرده است و این حضور دائم را عارفان به شرب مدام و مستیِ بردوام تعبیر کرده اند، چنانکه سعدی با طنز شیرینی گفته است:

نمازِ مست، شریعت روا نمی دارد
نمازِ من که پذیرد که روز و شب مستم

ذکر – برگرفته از کتاب «در صحبت قرآن»
به قلم حسین الهی قمشه ای

 

واحد مطالعات و پژوهش های معرفتی تله چن

از روزه یاری بجوییم

بیشتر مردمان از نماز و روزه یارى نمى طلبند و بهره اى نمى گیرند  بلکه آن را به صورت یک عادت و سنت به جاى مى آورند و به بردن ثوابى و انجام فریضه اى دل خوش دارند.

در صورتى که نماز مى تواند کشتى عظیمى گردد که شخص را در دریاى زندگى در وسط جامعه از طوفانها و گردابها حفظ کند.

و روزه مى تواند شخص را بر نفس خویش توانا کند، زیرا وقتى نفس موقتا به فرمان الهى از حلال پرهیز مى کند قوت پرهیز در او افزون مى شود تا در مواجهه با حرام آن قدرت را بکار گیرد. ادامه خواندن از روزه یاری بجوییم

دو هزار مست

خبری اگر شنیدی ز جمال و حسن یارم
سرِ مست گفته باشم، من ازین خبر ندارم

یعنی من در سودای آن نیستم که دکانی باز کنم
و مردم را به اوصاف معشوقم سرگرم دارم.
اگر هم گاهی سخنی در جمال او از من می شنوی
در حالت مستی و بی خبری کلمه ای بر زبانم جاری شده است
و گرنه من رازدارم و برهنه را می پوشانم،
ولی در عین حال در حالت بی خودیِ مستانه پرچمی به دست می گیرم
و دو هزار مستِ دیگر به من می پیوندند ادامه خواندن دو هزار مست

نماز ریاکاران

نماز ریاکاراننماز ریاکاران صدا و صفیری بیش نیست زیرا اصل نماز یاد خداست و اگر آن یاد نباشد همۀ عبارتها و آیات و حرکاتِ نمازگزاران باطل می شود و او را هیچ بهره ای از آن کلمات و حرکات قدسی نباشد.

آن منافق با موافق در نماز
از پی استیزه آید نی نیاز
هرچه مردم می کند بوزینه هم
آن کند کز مرد بیند دم به دم
او گمان کرده که من کردم چو او
فرق را کی داند آن استیزه جو

مثنوی ادامه خواندن نماز ریاکاران

هر روز را یک عمر به حساب آورید

شکسپیر گفته است که هر روز را یک عمر به حساب آورید بدین گونه صبح که از رویای شب پیشین بیدار می شوید کودکی هستید شاداب و مشتاق دیدن و بهره بردن از جهان، به تدریج تا ظهر به میانه عمر نزدیک می شوید. ادامه خواندن هر روز را یک عمر به حساب آورید

فرشتگان و شیاطین درون

از دیدگاه محیی الدین و مولانا فرشتگان مقرّب چون جبرئیل و میکائیل و شیاطین انس و جن و همۀ پیامبران از آدم تا خاتم همه در همۀ انسانها به گونه ای تجلّی دارند و همه در خدمت آدمیان هستند و سر در خط فرمان دارند و جوهر انسانیت را ساجد و عابدند، الّا ابلیس که مقام انسان را انکار می کند چون روح قدسی او را نمی بیند و او را خاک می شناسد و آب و گل می شمارد. ادامه خواندن فرشتگان و شیاطین درون

رسن زلف تو

رسن
خط ملا محمد حسین تبریزی استاد میرعماد الحسنی، سده دهم هجری

رسن زلف تو ما را چو رهانید زچاه
ما از آن روز رسن باز و حریف رسنیم

دیوان شمس

این رسن یا سر زلف یک امر خیالی و تعبیر موهوم شاعرانه نیست بلکه هر روز همۀ ما با این رسن مواجه می شویم که می تواند ما را از چاه حرص و آز و ظلم و خودخواهی نجات دهد. اگر بدان چنگ زنیم و آن دست آویختن به دامن حق و عدالت و پایداری و ثبات در راه حق است که برای همه کس میسّر است و سر زلف او در جمعیت بازاریان و اداریان و قاضیان و مدیران و سیاست مداران و غیر ایشان پیوسته آویخته است تا دست خود را از دامن دروغ و ریا و کم فروشی و ربا و صدور حکم بی جا وهزار ظلم و ناروا بکشند و بی درنگ دست در آن ریسمان محکم الهی آویخته و از چاه شقاوت و ضلالت نجات یابند.

ادامه خواندن رسن زلف تو

عشق آدم و حوا

حکایت کرده اند که صبح روز هبوط، آدم نزد پروردگار آمد و گریه ای کرد از عشق، به طراوت باران بهمنی و گفت « ای معبود و معشوق یکتای من، اکنون که ما را به تبعیدگاه نامعلومی می فرستی، گیرم که من در همه سختیهای ناشناخته در عالم آب و گل شکیبا باشم، با من بگو که آخر فراق تو را چگونه تحمل توانم کرد؟» ادامه خواندن عشق آدم و حوا

حقیقت معنی بسم الله

آدمیان می توانند مانند پروردگارشان رحمت و برکت را بر نفس وجود خویش بنگارند یعنی سرا پا جود و بخشش و خدمت شوند نه آنکه تنها نام مقدسی را به عادت بر زبان آورند و به هواهای خویش پردازند. حقیقت معنی بسم الله تبلور رحمت و محبت و رافت در ذات گوینده است.

برگرفته از کتاب «در صحبت قرآن» – حقیقت معنی بسم الله
به قلم حسین الهی قمشه ای

واحد مطالعات و پژوهش های معرفتی تله چن