بایگانی برچسب: s

آدمیزاد اگر روانشناس خوبی باشد چاره‌ای ندارد جز اینکه با خودش آشتی کند!

تله چن به نقل از مریم سمیع زادگان:

اصلا آدم باید گاهی خودش را بردارد، ببرد یک گوشه‌ای دست بیندازد دور گردن خودش، خودش را ببوسد، با خودش آشتی کند، گذشته را فراموش کند حتی. هی اشتباهش را پتک نکند، نکوبد توی سر خودش، هی با پشت دست محکم نزند توی دهان خودش، مدام به خودش سرکوفت نزند که اشتباه کردی، که باختی، که باید آن یکی راه را می رفتی، آن یکی راه را انتخاب می کردی. آدمیزاد فراموش‌کار است، گاهی یادش می‌رود بشر جایزالخطاست، باید اشتباه کند، باید هزار راه برود و برگردد تا راه را پیدا کند، تا آدم شود. ادامه خواندن آدمیزاد اگر روانشناس خوبی باشد چاره‌ای ندارد جز اینکه با خودش آشتی کند!

تونل

گزیده ای از کتاب “تونل” اثر ارنستو ساباتو

احساس می‌کنم که دارم تاوانی را می‌پردازم، تاوان قانع نبودن به آن بخش از ماریا که مرا (موقتاً) از تنهایی نجات می‌داد… فوران غرور، شور و شوق افزون‌شونده به اینکه او فقط مال من باشد باید به من هشدار می‌داد که راه خطایی در پیش گرفته‌ام، راهی که سمت و مسیر آن را خودپسندی و نخوت تعیین می‌کرد.

هر روز یک شروع تازه است

هر چقدر هم که گذشته‌تان آلوده بوده باشد،
آینده‌تان هنوز حتی یک لکه هم ندارد.
زندگی هر روزتان را با تکه شکسته های دیروزتان شروع نکنید! ادامه خواندن هر روز یک شروع تازه است

خاطرات رویاها اندیشه ها

گزیده ای از کتاب “خاطرات رویاها اندیشه ها” اثر کارل گوستاو یونگ

وقتی انسان راه تفرد را دنبال می‌کند، وقتی زندگی خودش را زندگی می‌کند، باید خطاها را بپذیرد، زیرا زندگی بدون این اشتباهات کامل نمی‌شود و یا حتی برای یک لحظه تضمینی نیست که گرفتار خطا نشویم. ادامه خواندن خاطرات رویاها اندیشه ها