بایگانی برچسب: s

لحظه لحظه ها رو زندگى کنید!

ماهى سیاه گفت : هر چیزى به آخر میرسد، شب
به آخر میرسد، روز به آخر میرسد هفته
ماه، سال.
و من میخوام بدانم که راستى راستى زندگى
یعنى اینکه : تو یک تکه جا هى بروى ،
هى برگردى تا پیر بشوى و دیگر هیچ !
یا طور دیگر هم توى دنیا میشود زندگى کرد…؟!

صمد بهرنگى

نوع نگاه ما به زندگیه که کیفیته اونو تعیین میکنه…
لحظه لحظه ها رو زندگى کنید…

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن