بایگانی برچسب: s

۸ عادت مشترک شادترین آدم‌ های دنیا

۸ عادت مشترک شادترین آدم‌ های دنیا

● آنها از هر لحظه‌ی زندگی لذت می‌برند.
● ذهنیت آنها، ذهنیت رشد است.
● آنها دور و برشان را از آدم‌های شادی مثل خودشان پُر می‌کنند.
● آنها صبور هستند.
● آنها نه فقط برای نیازهای مادی ، بلکه برای تجربه نیز هزینه می‌کنند.
● بیش آنکه گیرنده باشند، بخشنده‌اند.
● آنها از سختی نمی‌ترسند.
● آنها دست از یادگیری برنمی‌دارند.

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

معلم ها فقط در مدرسه نیستند

تله چن به نقل از حسین طائریان – معلم ها فقط در مدرسه نیستند:

تنها چند سالم بود که با واژه ی معلم آشنا شدم…معلم برای من کسی بود که به بچه ها خواندن و نوشتن یاد می دهد؛ امتحان می گیرد؛ کم و زیاد نمره می دهد و تمام… اما بعد ها فهمیدم معلم ها قدرت بزرگ تری هم دارند…آن ها می توانند دید آدم ها را به زندگی تغییر دهند… آن ها می توانند درس های بزرگ تری هم بدهند… ادامه خواندن معلم ها فقط در مدرسه نیستند